Žiadosť pri zápise ťažného zariadenia | AUTOVIA.SK

Žiadosť pri zápise ťažného zariadenia

I. Na Obvodnom úrade podáva žiadateľ nasledovnú žiadosť:

Pozn. V niektorých mestách Slovenska je od 1.10.2013 bývalý Obvodný úrad dopravy súčasťou Okresného úradu.

Žiadosť pri zápise ťažného zariadenia

užitočné: Potvrdenie o montáži ťažného zariadenia

II. Žiadosť na Dopravnom inšpektoráte pri zapísaní ťažného zariadenia. Žiadosť je potrebné si vytlačiť obojstranne.

Žiadosť pri evidencii ťažného zariadenia