Žiadosť o úplne vyradenie vozidla z evidencie | AUTOVIA.SK

Žiadosť o úplne vyradenie vozidla z evidencie

Malá žiadosť pri odhlasovaní vozidla z evidencie. Žiadosť je potrebné si vytlačiť obojstranne.

Žiadosť o úplne vyradenie vozidla z evidencie