Strediská kontroly originality v Košickom kraji | AUTOVIA.SK

Strediská kontroly originality v Košickom kraji

BRZOTÍN

 • SCO-DELTA s.r.o.

  Gemerská 563, časť Bak
  Tel.: 058/7326491

KOŠICE

 • AUTO BODNÁR s.r.o.

  Napájadla 2/A,
  Tel.: 055/6740274, 0915 144 566
 • OVA s.r.o.

  Rastislavova 110,
  Tel.: 055/6220836 , 0917 562 773
 • Stanica technickej kontroly Košice I, s.r.o.

  Priemyselná 2,
  Tel.: 055/6333024

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

 • Zoltán Illéš-Nákladná autodoprava

  Boľská cesta 1,
  Tel.: 056/6284862

MICHALOVCE

 • STK s.r.o.

  Lastomírska 2,
  Tel.: 056/6420200
 • DMF a.s.

  Lastomírska 9,
  Tel.: 0905 798 431; 0905 757 119

MOLDAVA NAD BODVOU

 • STK MOLDAVA s.r.o.

  Rožňavská 80,
  Tel.: 055/4604800

ROŽŇAVA

 • ESKO RV, s.r.o.

  Šafárikova 3941,
  Tel.: 058/7345073

TREBIŠOV

 • UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.

  Medická 2,
  Tel.: 0918 982 825