Demontáž deliacej mreže | AUTOVIA.SK

Demontáž deliacej mreže

Deliaca mreža, ktorá služila v osobných vozidlach kategórie N1 na oddelenie priestoru sedadlovej časti od časti na prevoz nákladu, môže byť od marca 2012 demontovaná bez väčších komplikácií.

Na základe návrhu bol doplnený zákon 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Doplnenie sa týka technickej úpravy len vozidiel s označením N1, ktoré je odvodené od vozidiel typu M1. Doteraz bolo pre demontáž potrebné hlavne silné odhodlanie a veľa času stráveného pri študovaní administratívy. Bez žiadosti o prestavbu z kategórie N1 na M1, ktorá zahŕňala celý rad "papierovačiek" a poplatkov, to totiž nebolo možné.

V súčasnosti stačí požiadať príslušný Obvodný úrad o zrušenie zápisu deliacej mreže v technickom osvedčení II a do 15 dní túto zmenu ohlásiť aj na Dopravnom inšpektoráte, kde je vozidlo zaevidované. Dôležité je podotknúť, že nedochádza ku zmene kategórie z N1 na M1. Pokiaľ v technickom osvedčení nie je uvedený zápis o deliacej mreže, môžu ju majitelia demontovať bez starostí.

Odstránenie prináša napríklad lepší komfort pri prevoze objemnejších objektov po sklopení sedadiel, zlepšenie viditeľnosti alebo estetickejší vzhľad.

www.autovia.sk