Strediská kontroly originality v Nitrianskom kraji | AUTOVIA.SK

Strediská kontroly originality v Nitrianskom kraji

KOMÁRNO

 • Prvá uhoľná spoločnosť, s.r.o.

  Veľký rad 5
  Tel.: 035/7711111; 0905 615 476

LEVICE

 • BM - STK, s.r.o.

  Tabaková 21
  Tel.: 036/6345438
 • Control car, s.r.o.

  Kalnická cesta 16
  Tel.: 0918 720 720

NITRA

 • ESKO GKŠ s.r.o.

  Štúrova 140 (Nitra-Mlynárce)
  Tel.: 037/6425790; 0918 808 944
 • Martin Karabín

  Lomnická 42
  Tel.: 037/7419210
 • ROBSON, s.r.o.

  Dlhá 106(Nitra-Janíkovce)
  Tel.: 037/6561229

ŠAĽA

 • Alena Koštialiková

  Kráľovská cesta 1
  Tel.: 031/7706671
 • Tibor Holúbek - Autoškola Profesionál

  Areál bývalého ČSAD
  Tel.: 031/7010425; 0917 610 175

ŠURANY

 • OSNAP s.r.o.

  Cintorínska 57
  Tel.: 0907 068 371

TOPOĽČANY

 • Autoškola AUTOPROGRES, s.r.o.

  Továrnicka 3
  Tel.: 038/5224065; 0903 409 081
 • Marek Polťák AUTOSPOL

  Veľké Bedzany 16/6
  Tel.: 038/5222441

ZLATÉ MORAVCE

 • Autoškola Paluška

  Priemyselná 3380/23
  Tel.: 037/6426233