Žiadosť pri strate, odcudzení ŠPZ a čestné vyhlásenie o strate | AUTOVIA.SK

Žiadosť pri strate, odcudzení ŠPZ a čestné vyhlásenie o strate

Malá žiadosť pri odcudzení, prípadne strate ŠPZ. Žiadosť je potrebné si vytlačiť obojstranne.

Žiadosť pri strate ŠPZ

Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení - VP, TP, tabuliek EČ a OEV.

Čestné vyhlásenie o strate dokladov,OEV a tabuliek s EČ