Žiadosť o uznanie typového schválenia | AUTOVIA.SK

Žiadosť o uznanie typového schválenia

Tlačivo žiadosti o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
z členského štátu/iného zmluvného štátu

Žiadosť o uznanie typového schválenia pri dovoze

Pozn. V niektorých mestách Slovenska je od 1.10.2013 bývalý Obvodný úrad dopravy súčasťou Okresného úradu.