Poľsko - informácie o krajine | AUTOVIA.SK

Poľsko - informácie o krajine

Dovoz vozidiel z Poľska

Sieť pozemných komunikácií v Poľsku má celkovú dĺžku 382 000 kilometrov. Odhaduje sa, že priemerná hustota ciest v Poľsku predstavuje 80 kilometrov na 100 štvorcových kilometrov. Predpokladá sa vytvorenie cesty "sever-juh " z Gdaňska cez Lodž do Krakova a Katovíc, a ďalej na juh do Tešína. Druhý projekt predpokladá vytvorenie prepojení "východ - západ " - z Varšavy cez Lodž, Poznaň smerom na Nemecko a z Krakova cez Katovice taktiež smerom na Nemecko. Cesty zrovna nie sú v dobrej kondicíi

Vodiči i všetky ďalšie osoby vo vozidle musia využiť bezpečnostné pásy (na predných aj zadných sedadlách), dieťa do 12 rokov a do 150 cm výšky musí sedieť v detskej sedačke s atestom, je zakázané používať za jazdy mobilné telefóny (to neplatí, ak je inštalovaná hands free sada).

Vodiči sú povinní mať rozsvietené svetlá aj cez deň. Rovnako odporúčame, aby sa vodiči zoznámili s poplatkami za užívanie niektorých ciest a diaľnic.

V Poľskej republike je povolený maximálny obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile.

Charakteristická je aj nedisciplinovanosť poľských vodičov a nedodržiavanie základných pravidiel cestnej premávky. Odlišné sú i niektoré zvyklosti, odbočovanie cez stredný deliaci pás štvorprúdových vozoviek, dodržiavanie pravidla prednosti pre chodca, ktorý vstúpil na prechod, odlišná je úprava značenia na kruhových objazdoch. Na cestách sú často vyjazdené hlboké koľaje sťažujúce jazdu, najmä pri daždi sú veľmi nebezpečné.
Maximálne povolené rýchlosti sú: obec - 50km/h, mimo obce – 90km/h, rýchlostné cesty a 4-prúdové diaľnice – 110km/h, diaľnice – 130km/h.

Pohonné hmoty v Poľsku sa pohybujú v lacnejších cenových reláciách ako u nás a to zhruba 4,57 PLN (1,120 EUR) za 95-oktánový benzín a 4,27 PLN (1,048 EUR) za naftu.

Pokuty

Úrady majú pri určovaní pokuty relatívne široký manévrovací priestor. Cudzinci musia spravidla zaplatiť priamo na mieste. Pokuta za zákaz státia dosahuje minimálne 25 eur, hoci podľa úvahy polície môže prísť na koleso „papuča“ alebo vozidlo odtiahnu.

Sadzobník pokút prekročenie rýchlosti

do 10 km/h      do 50 PLN (12,13 EUR)
11 – 20 km/h   50 – 100 PLN (12,13 – 24,26 EUR)
21 – 30 km/h   100 – 200 PLN (24,26 – 48,52 EUR)
31 – 40 km/h   200 – 300 PLN (48,52 – 73,37 EUR) 

 

Sadzobník pokút za iné dopravné priestupky

Pokuta za nezapnuté svetlá 100 – 200 PLN (24,26 – 48,52 EUR
Alkohol za volantom  600 PLN (145,57 EUR)
Jazda na červenú      270 PLN (65,51 EUR)
Zlé predbiehanie  270 PLN (65,51 EUR)
Zlé parkovanie  270 PLN (65,51 EUR)

zdroj: euroinfo.gov.sk, benzin.sk