Dokumenty na stiahnutie | AUTOVIA.SK

Dokumenty na stiahnutie

 

Kúpna zmluva pri kúpe a predaji auta

Kúpna zmluva pri kúpe alebo predaji auta. Zmluvu je možné stiahnuť a použiť.

Prepis auta v rámci okresu (žiadosť)

Žiadosť pri prepise auta v rámci okresu. Žiadosť je potrebné vytlačiť obojstranne.

Odhlásenie vozidla pri predaji do iného okresu

Odhlásenie vozidla pri predaji do iného okresu. Súčasný majiteľ auto odhlási v okrese kde je prihlásené, nový majiteľ auto prihlási v jeho okrese.

Žiadosť o uznanie typového schválenia

Tlačivo žiadosti o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
z členského štátu/iného zmluvného štátu

Žiadosť pri strate, odcudzení ŠPZ a čestné vyhlásenie o strate

Malá žiadosť pri odcudzení, prípadne strate ŠPZ a čestné vyhlásenie o strate

Žiadosť pri zápise ťažného zariadenia

Žiadosti na Obvodnom úrade a Dopravnom inšpektoráte pri zapísaní ťažného - spájacieho zariadenia.

Zmena farby vozidla

Malá žiadosť pri zmene farby vozidla. Žiadosť je potrebné si vytlačiť obojstranne.

Žiadosť o úplne vyradenie vozidla z evidencie

Malá žiadosť pri odhlasovaní vozidla z evidencie.