Prihlásenie a prepis auta | AUTOVIA.SK

Prihlásenie a prepis auta

Prihlásenie nového auta

Prihlásenie nového vozidla do evidencie v SR. Potrebné úkony a dokumenty pre evidenciu. Výška poplatkov.

Prihlásenie dovezeného auta

Postup pri prihlasovaní auta dovezeného zo zahraničia, potrebné úkony a dokumenty. Postup pri dovoze nového alebo jazdeného auta.

Prihlásenie auta z iného okresu

V prípade, že kupujete auto, ktoré je evidované v inom okrese, je potrebné postupovať nasledovne. Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle

Zmena držiteľa vozidla v okrese

Informácie pri prepise vozidla v rámci okresu na území SR. Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Odhlásenie vozidla pri prepise

Postup a náležitosti spojené s predajom auta a jeho následným odhlásením

Zápis ťažného zariadenia

Postup pri zmene farby, alebo zápise ťažného zariadenia

Správne poplatky pri prepise, prihlásení alebo odhlásení auta

Zoznam poplatkov v kolkoch, ktoré sú potrebné pri úkonoch na Dopravnom inšpektoráte a Obvodnom úrade. Pozn. V niektorých mestách Slovenska je od 1.10.2013 bývalý Obvodný úrad dopravy súčasťou Okresného úradu.